۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش زمین داخل بافت ۴۰۰ متری صفرآباد مظلومی

فروش زمین داخل بافت ۴۰۰ متری صفرآباد مظلومی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۵۰ متری بلوار خزر کوی بهار

فروش آپارتمان نوساز ۱۵۰ متری بلوار خزر کوی بهار

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش باغ مرکبات جاده دریا ۴۲۰۰۰ متری ۴ کیلومتر قبل از دریا

فروش باغ مرکبات جاده دریا ۴۲۰۰۰ متری ۴ کیلومتر قبل از دریا

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس ۲۴۰ متری جاده دریا کوچه شقایق

فروش ویلا دوبلکس ۲۴۰ متری جاده دریا کوچه شقایق

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش خانه باغ ۱۱۰۰ متری جاده دریا فیروزکنده

فروش خانه باغ ۱۱۰۰ متری جاده دریا فیروزکنده

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۲

قیمت متری: ۲

فروش باغ مرکبات ۵۰۰۰ متر جاده قائمشهر سرخ کلا

فروش باغ مرکبات ۵۰۰۰ متر جاده قائمشهر سرخ کلا

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری بلوار فرح آباد سیدالشهدا

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری بلوار فرح آباد سیدالشهدا

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۵۵ متری بلوار خزر حزب الله

فروش آپارتمان ۱۵۵ متری بلوار خزر حزب الله

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین ۶۰۰ متری جاده دریا روستا صفرآباد

فروش زمین ۶۰۰ متری جاده دریا روستا صفرآباد

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۱۰۰ متر بر اصلی جاده دریا بعد دانشگاه ادیب

فروش زمین ۱۰۰ متر بر اصلی جاده دریا بعد دانشگاه ادیب

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

املاک ویژه