۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۳جاده دریا انتها روستا دامیر

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۳جاده دریا انتها روستا دامیر

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس ۴۰۰ متری جاده دریا ویلا دشت

فروش ویلا دوبلکس ۴۰۰ متری جاده دریا ویلا دشت

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین ۳۳۷ متری دو کله بر اصلی شمشیربند

فروش زمین ۳۳۷ متری دو کله بر اصلی شمشیربند

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش واحد تجاری ۹۰ متری بلوار طالقانی تقاطع سلمان فارسی

فروش واحد تجاری ۹۰ متری بلوار طالقانی تقاطع سلمان فارسی

خرید و فروش اداری و تجاری در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش واحد تجاری ۶۴ متری ابتدا کمربندی شرقی پردیس

فروش واحد تجاری ۶۴ متری ابتدا کمربندی شرقی پردیس

خرید و فروش اداری و تجاری در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۲۰۰،۳۵۰،۵۰۰ متری روستای سلیم شیخ ساری به تاکام

فروش زمین ۲۰۰،۳۵۰،۵۰۰ متری روستای سلیم شیخ ساری به تاکام

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۸۵۰ متری کمربندی غربی روبرو اکبرجوجه مرکزی

فروش زمین ۸۵۰ متری کمربندی غربی روبرو اکبرجوجه مرکزی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۰ متری جاده پلاژ پردیس

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۰ متری جاده پلاژ پردیس

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین داخل بافت ۲۱۰ متری روستا شکتا

فروش زمین داخل بافت ۲۱۰ متری روستا شکتا

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری وصال ۳۳

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری وصال ۳۳

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰