۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری سیدالشهداء قبل هشت بهشت

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری سیدالشهداء قبل هشت بهشت

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش باغ مرکبات ۸۰۰۰ متر جاده دریا روستا آبمال

فروش باغ مرکبات ۸۰۰۰ متر جاده دریا روستا آبمال

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

پروژه شهرک مسکونی آنتالیا ترکیه

پروژه شهرک مسکونی آنتالیا ترکیه

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش واحد تجاری ۴۰ متری قارن جنب پارکینگ روشن

فروش واحد تجاری ۴۰ متری قارن جنب پارکینگ روشن

خرید و فروش اداری و تجاری در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین باغی ۹۰۰ متری داخل بافت جاده ساری به قائمشهر

فروش زمین باغی ۹۰۰ متری داخل بافت جاده ساری به قائمشهر

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین بالا تپه ۴/۷۰۰ متر بین زرین آباد و اسبوکلا

فروش زمین بالا تپه ۴/۷۰۰ متر بین زرین آباد و اسبوکلا

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۲۴ متری بلوار سیدالشهداء بعد از پل به سمت شفا

فروش آپارتمان ۱۲۴ متری بلوار سیدالشهداء بعد از پل به سمت شفا

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۳۳۰ متری خیابان شهابی المهدی

فروش آپارتمان ۳۳۰ متری خیابان شهابی المهدی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلادوبلکس  مدرن ۳۱۵ متر جاده دریا قبل فرح آباد

فروش ویلادوبلکس مدرن ۳۱۵ متر جاده دریا قبل فرح آباد

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان نوساز۱۴۰ متری بلوار خزر کوچه نسیم

فروش آپارتمان نوساز۱۴۰ متری بلوار خزر کوچه نسیم

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، گلوگاه

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰