۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش پنت هوس ۲۰۰ متری نبش دانش ۲۳

فروش پنت هوس ۲۰۰ متری نبش دانش ۲۳

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۵۷ متری بر اصلی نظام  مهندسی

فروش آپارتمان نوساز ۱۵۷ متری بر اصلی نظام مهندسی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان دو کله نوساز ۱۲۰ متری ملل، ملل۳۵

فروش آپارتمان دو کله نوساز ۱۲۰ متری ملل، ملل۳۵

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۱ متری بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۱ متری بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۵ متر بلوار امام هادی،بن بست امام رضا

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۵ متر بلوار امام هادی،بن بست امام رضا

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان صفر ۱۵۵ متری بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

فروش آپارتمان صفر ۱۵۵ متری بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا تریبلکس ۳۰۰ متری جاده پلاژ

فروش ویلا تریبلکس ۳۰۰ متری جاده پلاژ

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۶

قیمت متری: ۶

فروش آپارتمان ۱۹۸ متری بلوار خزر دریا ۲۲

فروش آپارتمان ۱۹۸ متری بلوار خزر دریا ۲۲

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش خونه ویلایی ۳۵۰ متری انتها بعثت کوچه احتشامی

فروش خونه ویلایی ۳۵۰ متری انتها بعثت کوچه احتشامی

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان ۱۰۷متری بلوار خزر پردیس ۲

فروش آپارتمان ۱۰۷متری بلوار خزر پردیس ۲

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۲

قیمت متری: ۲