۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش آپارتمان نوساز ۸۵ متری خیابان ۱۸ دی ساری

فروش آپارتمان نوساز ۸۵ متری خیابان ۱۸ دی ساری

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۲,۳۸۰

قیمت متری: ۲,۳۸۰

فروش آپارتمان نوساز ۲۶۰ متر بلوار خزر طبرستان

فروش آپارتمان نوساز ۲۶۰ متر بلوار خزر طبرستان

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۶ متری بلوار خزر

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۶ متری بلوار خزر

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس ۲۶۰ متری جاده دریا، عالیواک

فروش ویلا دوبلکس ۲۶۰ متری جاده دریا، عالیواک

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۵

قیمت متری: ۵

فروش آپارتمان نوساز ۱۹۰ متری و ۱۴۰ متری بلوار خزر، طبرستان

فروش آپارتمان نوساز ۱۹۰ متری و ۱۴۰ متری بلوار خزر، طبرستان

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس جاده ۳۰۰ متری دریا محدوده فرح آباد

فروش ویلا دوبلکس جاده ۳۰۰ متری دریا محدوده فرح آباد

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین داخل بافت ۵۰۷ متری دازمیرکنده، کلمر

فروش زمین داخل بافت ۵۰۷ متری دازمیرکنده، کلمر

خرید و فروش زمین در مازندران ، گلوگاه

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۲۳۳ متر امیرمازندرانی، مهدی آباد

فروش آپارتمان ۲۳۳ متر امیرمازندرانی، مهدی آباد

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۰۶ متری بر اصلی بلوار هاشمی

فروش آپارتمان ۱۰۶ متری بر اصلی بلوار هاشمی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا نوساز ۱۸۰ متری جاده دریا، روستا حمیدآباد

فروش ویلا نوساز ۱۸۰ متری جاده دریا، روستا حمیدآباد

رهن و اجاره آپارتمان در مازندران ، گلوگاه

مقدار رهن: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰