۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش آپارتمان نوساز ۸۵ متر کمربندی غربی زعفرانیه

فروش آپارتمان نوساز ۸۵ متر کمربندی غربی زعفرانیه

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۱۲۰۰۰ متر جاده پلاژ روستا گرجه پل روبرو پلاژ پردیسان

فروش زمین ۱۲۰۰۰ متر جاده پلاژ روستا گرجه پل روبرو پلاژ پردیسان

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۴۰۰

قیمت متری: ۴۰۰

فروش آپارتمان ۱۲۸ متر بلوار خزر دریا ۱۴

فروش آپارتمان ۱۲۸ متر بلوار خزر دریا ۱۴

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۳۷ متر بلوار فرح آباد شهرک ۶۰۰ دستگاه

فروش آپارتمان ۱۳۷ متر بلوار فرح آباد شهرک ۶۰۰ دستگاه

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۱

قیمت متری: ۱

فروش آپارتمان دو نبش نوساز ۱۳۴ متر بر اصلی شهبند

فروش آپارتمان دو نبش نوساز ۱۳۴ متر بر اصلی شهبند

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش خانه حیاط دار ۲۶۱ متری امیرمازندرانی سه راه کشاورزی

فروش خانه حیاط دار ۲۶۱ متری امیرمازندرانی سه راه کشاورزی

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلا دوبلکس ۲۰۰ متر جاده پلاژ کوچه شبنم

فروش ویلا دوبلکس ۲۰۰ متر جاده پلاژ کوچه شبنم

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۳

قیمت متری: ۳

فروش ویلا دوبلکس ۱۸۴ متر جاده پلاژ روبرو عدالت ۱

فروش ویلا دوبلکس ۱۸۴ متر جاده پلاژ روبرو عدالت ۱

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۳

قیمت متری: ۳

فروش آپارتمان ۱۶۲ متر کوی کارمندان کوچه شهید عابدین پور

فروش آپارتمان ۱۶۲ متر کوی کارمندان کوچه شهید عابدین پور

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۱/۸۰۰متر جاده پنبه چوله بعد از عبور محل بر اصلی

فروش زمین ۱/۸۰۰متر جاده پنبه چوله بعد از عبور محل بر اصلی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

املاک ویژه