۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش زمین ۴۰۰ متر جاده دریا فیروزکنده روبرو سوگلی

فروش زمین ۴۰۰ متر جاده دریا فیروزکنده روبرو سوگلی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۲۴۰ متر جاده دریا جنب سی ان جی کوچه مهتاب

فروش زمین ۲۴۰ متر جاده دریا جنب سی ان جی کوچه مهتاب

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۴۱۶ متری جاده دریا صفر آباد لطفی ۱۲

فروش زمین ۴۱۶ متری جاده دریا صفر آباد لطفی ۱۲

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ویلادوبلکس ۲۱۰ متر صفرآباد لطفی ۵

فروش ویلادوبلکس ۲۱۰ متر صفرآباد لطفی ۵

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا دوبلکس ۳۵۰ متر جاده دریا فیروزکنده سفلی

فروش ویلا دوبلکس ۳۵۰ متر جاده دریا فیروزکنده سفلی

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز ۱۲۵ متر کمربندی غربی طبیعت ۲

فروش آپارتمان نوساز ۱۲۵ متر کمربندی غربی طبیعت ۲

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان نوساز بلوار خزر کوچه شیمی صنعتی

فروش آپارتمان نوساز بلوار خزر کوچه شیمی صنعتی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری ساریکنار بلوار هاشمی نژاد

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری ساریکنار بلوار هاشمی نژاد

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۰۰ بلوار امام رضا جاده گلما شهرک زیتون

فروش آپارتمان ۱۰۰ بلوار امام رضا جاده گلما شهرک زیتون

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان صفر ۱۵۱خیابان شهبند

فروش آپارتمان صفر ۱۵۱خیابان شهبند

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

املاک ویژه