۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش آپارتمان ۱۴۳ متر بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

فروش آپارتمان ۱۴۳ متر بلوار خزر، کوچه بوتان گاز

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش خونه باغ ۴۰۰۰ متر کیلومتر ۵ جاده دریا

فروش خونه باغ ۴۰۰۰ متر کیلومتر ۵ جاده دریا

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان خشک ۲۸۰ متر بر اصلی توکل

فروش آپارتمان خشک ۲۸۰ متر بر اصلی توکل

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان کلید نخورده ۱۱۳ متر بلوار خزر کوچه ساداتی

فروش آپارتمان کلید نخورده ۱۱۳ متر بلوار خزر کوچه ساداتی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش مغازه ۹۶ متر جاده نکاء به ساری بعد عبور هولا

فروش مغازه ۹۶ متر جاده نکاء به ساری بعد عبور هولا

خرید و فروش مغازه در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر بلوار پاسداران جنب اداره دامپزشکی

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر بلوار پاسداران جنب اداره دامپزشکی

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین ۱۸۰ متر مهدشت انتها مهدشت ۷

فروش زمین ۱۸۰ متر مهدشت انتها مهدشت ۷

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۱۱۵ متر بلوار خزر دریا ۱۵

فروش آپارتمان ۱۱۵ متر بلوار خزر دریا ۱۵

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش دو واحد آپارتمان ۱۷۰،۱۰۵ متر جنب سپاه میدان خزر

فروش دو واحد آپارتمان ۱۷۰،۱۰۵ متر جنب سپاه میدان خزر

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش زمین داخل بافت ۲۳۰ متر جاده دریا ماهفروز محله کوچه امام رضا

فروش زمین داخل بافت ۲۳۰ متر جاده دریا ماهفروز محله کوچه امام رضا

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

املاک ویژه