۳۳۲۴۴۲۵۹،۳۳۲۴۴۲۱۸،۳۳۱۰۵۲۶۹
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

سرتاسر شمال ایران

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

زیرزمین تجاری ۹۵ متری  سه راه آرامگاه

زیرزمین تجاری ۹۵ متری سه راه آرامگاه

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین تجاری ۱۵۵۶ کمربندی شرقی

زمین تجاری ۱۵۵۶ کمربندی شرقی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فروشی ۹۵ متری طبرستان

آپارتمان فروشی ۹۵ متری طبرستان

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مغازه ۲۰۰ متری در فرهنگ ساری

مغازه ۲۰۰ متری در فرهنگ ساری

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان طبرستان مطهری

فروش اپارتمان طبرستان مطهری

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان طبیعت

فروش آپارتمان طبیعت

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

زمین تجاری ۳۲۸ متری خیابان پیوندی

زمین تجاری ۳۲۸ متری خیابان پیوندی

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

زمین تجاری ۲۷۵ متری خیابان فرهنگ

زمین تجاری ۲۷۵ متری خیابان فرهنگ

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین تجاری ۳۳۶ متری حومه میدان خزر

زمین تجاری ۳۳۶ متری حومه میدان خزر

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۱۳۰۰ متری در مرکز شهر

زمین ۱۳۰۰ متری در مرکز شهر

خرید و فروش زمین در مازندران ، ساری

قیمت کل: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

املاک ویژه